DECIZII:
1. Comisia pentru Curriculum
2. Comisia C.E.A.C.
3. Comisia pentru Perfectionare si formare continua
4. Comisia pentru Securitate si sanatate in munca
5. Comisia pentru controlul managerial intern
6. Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei
7. Comisia pentru Programe si Proiecte educative
8. Comisia Orientare Scolara si Profesionala
9. Comisia de control a documentelor scolare, de urmarire a frecventei elevilor si ritmicitate a notarii
10.Comisia de organizare si coordonare a examenelor
11.Comisia de organizare si coordonare a olimpiadelor si concursurilor scolare
12.Comisia de acordare a burselor si a altor forme de sprijin materiale
13.Comisia de promovare a imaginii scolii
14.Comisia de gestionare a S.I.I.R.
15.Comisia de mobilitate
16.Comisia pentru distribuire si gestionare a manualelor si premiilor