Baza materială:

1 Cabinet informatica dotat cu 15 laptopuri conectate  la internet
•1 Cabinet Chimie prevazut cu anexa
•1 Cabinet Fizica prevazut cu anexa
•1 Cabinet Biologie
•1 Cabinet Istorie
•1 Cabinet  Geografie
•1 Cabinet Religie
•1 Cabinet Lb. Straine(Franceza , Engleza)
•1 Cabinet de Lb. Romana
•3 Sali clasa pregatitoare
•1 Sala de educatie fizica si sport cu  staţie amplificare
•1 Cabinet medical
•1 bibliotecă cu un fond de 14 847  volume
•calculatoarele sunt legate în reţea prin Windows şi la internet   în cabinetul de informatică există: scanner, webcam, imprimantă, mijloace de învăţământ moderne
•mobilier modern în proporţie de 40%, iar 60% recondiţionat.

    Şcoala mai dispune  de un cabinet metodic pentru învăţători, o bibliotecă cu un numar de 14847 volume sală de lectură, depozit de carte şi un număr de 584   cititori, din care 511 elevi, 45 cadre didactice, 28 alte categorii. În şcoală functionează şi un cabinet Logopedic Interşcolar frecventat de elevii şcolii dar şi de copii si elevi ai altor institutii din oras, un muzeu şcolar înscris în Asociaţia Muzeelor Şcolare, muzeu ce contine şi o sectie de etnografie .