NR. CRT DENUMIRE OPTIONAL NUME SI PRENUME CADRU DIDACTIC GRUPA/CLASA AVIZ MEN DISCIPLINA NOUA
1 Le francais pour le petits BIRO VALERIA Clasa I -------------- DA
2 Educatie pentru sanatate MITROFAN JENICA Clasa a V aA, aVIIa B,C DA -----------
3 Istoria muzicii TITEICA  GHE. GEORGE Clasa a V a B ---------------- DA
4 Energia: ieri , azi si maine DIACONESCU GHEORGHE Clasa a VII a A,
a VII a B
---------------- DA
5 Capitalele lumii IVAN MIHAITA Clasa a VI a A,B --------------- DA
6 Geografia turismului IVAN MIHAITA Clasa a VII a C -------------- DA
7 Sportul si sanatatea PANTAZI CIPRIAN Clasa a VII a A -------------- DA
OFERTA C.D.S.(CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII) PENTRU
ANUL SCOLAR 2017-2018


Oferta educaţională
Şcoala  Gimnazială “MIHAI  EMINESCU  ” GIURGIU şcolarizează copii, cu vârsta între 6 şi 14 ani, pentru :
•a) învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
•b)   învăţământ gimnazial : clasele V-VIII

Pentru anul şcolar 2017/2018, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este :
•2 clase pregătitoare;
•2 clase I;
•2 clase a V-a;
  De asemenea, pentru anul şcolar 2016-2017, dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul secretariat.
   Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:
•          existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
•          programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor vezi
•          aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
•         pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
•          desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;

Ofertă opționale 2017-2018:

1.  Le francais pour le patits
2  .Educatie pentru sanatate
3  .Istoria muzicii
4.  Energia : ieri, azi si maine
5.  Capitalele lumii
6.  Geografia turismului
7.  Sportul si sanatatea

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu  Giurgiu  “ are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică.
            O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă