VIZIUNEA :       ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  ”MIHAI EMINESCU ”   GIURGIU- şcoală europeană, puternic angajată în dezvoltarea comunităţii , capabilă să ofere servicii educaţionale de înaltă calitate şi performanţă, promovând un dialog deschis şi permanent cu partenerii sociali şi educaţionali.

Ne propunem să devenim o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local în care, în parteneriat şi în colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni „cel mai bun”
.
În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii.