CARTEA   DE  IDENTITATE  A  UNITATII  SCOLARE:

INDICATORI DE STRUCTURĂ ŞI DE CONTEXT
Unitatea de invatamant : ŞCOALA GIMNAZIALA  “MIHAI  EMINESCU ”
Codul SIRUES 568492 Judetul GIURGIU
Orasul GIURGIU Str. VLAD  TEPES  Nr. 45
Cod localitate : 080093
Telefon: 0246/214506 Fax: 0246/214506
E-mail :scoala_mihaieminescu@yahoo.com
Anul infiintarii unitatii de invatamant: 1961-1962
Anul schimbării denumirii şcolii : 2006
Documente : Decizia nr. 97 din 28.04.2006
Instituţia emitentă : Consiliul Local al Municipiului GIURGIU
Autorizatie/ aviz sanitar de functionare a unitatii : nr. 110/19.09.2014