CONCURS JUDETEAN  LIMBA SI LITERATURA ROMANA- EDITIA A II A
INITIATOR PROIET:     * VADUVA NICOLETA - PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
                                                  * ANA MONICA ZIMNICARU - PROFESOR

INSTITUTIA ORGANIZATOARE: SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU,, GIURGIU

PARTENERI:   * INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI GIURGIU
                                 * PRIMARIA GIURGIU
                                 * CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU
                                 * CENTRUL CULTURAL ,, ION VINEA ,, GIURGIU
                                 * ASOCIATIA DE TINERET ION VINEA CENACLUL LITERAR ,, LUCEAFARUL,,
                                 * EDITURA ZORIO
                                 * ASOCIATIA DE PARINTI A SCOLII GIMNAZIALE ,, MIHAI EMINESCU,,GIURGIU
                                 *  SCOALA GIMNAZIALA ,, MIHAI EMINESCU,, GIURGIU

COORDONATORI ECHIPA DE PROIECT:
1. Prof. OPRISAN GIGI , inspector scolar general
2. Prof. ANDRAS ILDIKO, inspector educatie permanenta
3. Prof. CIOANU DANA MIHAELA , inspector invatamant primar
4. Prof. GHEORGHIU CORINA , inspector invatamant primar
5. Prof. BALAN DUMITRA, DIRECTOR C.C.D. Giurgiu
6. Ec. BARBU NICOLAE , primar - Primaria Municipiului Giurgiu
7. Prof. inv. primar COPORAN RODICA , Scoala Gimnaziala ,, Mihai Eminescu,,Giurgiu
8. Prof. inv. primar FILIMON FLORENTINA ,  Scoala Gimnaziala ,, Mihai Eminescu,,Giurgiu
9. Prof. LIXANDRU CARMEN ,Scoala Gimnaziala ,, Mihai Eminescu,,Giurgiu
10. Prof. LACATUSU MONICA ,Scoala Gimnaziala ,, Mihai Eminescu,,Giurgiu

ECHIPA DE PROIECT :
1. Inv. FRINCU MARIETA,  Scoala Gimnaziala ,, Mihai Eminescu,,Giurgiu
2. Prof. inv. primar GHELMEZ STELICA,  Scoala Gimnaziala ,, Mihai Eminescu,,Giurgiu
3. Prof. inv. primar VASILE IULIA,   Scoala Gimnaziala ,, Mihai Eminescu,,Giurgiu
4. Inv. SIMION MARIANA,  Scoala Gimnaziala ,, Mihai Eminescu,,Giurgiu

MEMBRII JURIULUI:
1. Poet PALANGEANU DUNIA , presedinte Cenaclul Literar ,, Luceafarul ,,
2. Scriitor PETRE CRACIUN , director Editura Zorio , membru al Uniunii Scriitorilor , Filiala Literatura pentru copii si tineret - Bucuresti
3. Prof. TALIANU EMIL , corespondent Radio Romania

ARGUMENT:
           Concursul se doreste a fi un sprijin in demersul artistic al elevilor talentati , iubitori de literatura , prin promovarea creativitatii si a originalitatii , a bucuriei de a comunica si a se comunica artistic si simbolic.
Realizarea lucrarilor are ca izvor de inspiratie opera lui Mihai Eminescu urmarind stimularea dorintei de cunoastere si promiare a creatiilor eminesciene in activitati extracurriculare de tip concurs.

SCOP:
            Dezvoltarea si valorificarea capacitatilor si talentelor copiilor , in vederea constituirii potentialului artistic viitor.

OBIECTIVE:
1. Manifestarea interesului pentru scrierea creativa si pentru redactarea de texte informative si functionale.
2. Dezvoltarea competentelor de exprimare in scris a unor mesaje.
3. Receptarea mesajului scris , din textele literare in scopuri diverse  .
4. Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise , in diverse contexte de realizare , cu scopuri diverse.
5. Stimularea creativitatii elevilor .
6. Motivarea elevilor in dobândirea unor sentimente superioare : dragostea pentru lectura, pentru conoastere, pentru frumos.
7. Încurajarea schimbului de experienta intre diferite unitati de invatamant.

GRUP TINTA :
*  Elevii claselor III-VIII- din judet
*  Cadre didactice (invatatori, profesori de specialitate)

SECTIUNI:
- I. Elevi - concurs: ,,Mai aproape de lieratura, mai aproape de Eminescu,,
-II. Cadre didactice - Comunicari metodico- stiintifice - proiect didactic - ,, Natura in opera lui Mihai Eminescu,,

REGULAMENT


SECTIUNEA I - CONCURS

Un cadru didactic poate inscrie un numar de maximum 3 elevi/clasa. Termen limita de inscriere , prin transmiterea tabelului cu elevii participanti:
17.03.2018
Subiectele pentru concurs vor fi stabilite de catre echipa de proiect.
Programa de concurs vizeaza elemente de limba si literatura adecvate fiecarei categorii de varsta.


SECTIUNEA II - Comunicari metodico stiintifice .

Lucrarea va consta intr-un material electronic , document Word, PPT (maxim 15 slide -uri), care sa respecte tema propusa.
Fisa de inscriere si lucrarea vor fi trimise pe adresa proiectului : scoala_mihaieminescu@yahoo.com , pana la data de
17.03.2018.
Toate lucrarile primite pana la data mentionata vor fi cuprinse intr-un CD si echipa de proiect va face demersurile necesare realizarii unei publicatii on-line cu ISSN.

Programul concursului
* 24.03.2018
- Extragerea subiectelor in centrul organizator, ora 8,00
- Primirea concurentilor si repartizarea in sali, 8,30--8,45
- Desfasurarea concursului , orele 9,00--11,00
- Transmiterea lucrarilor pentr corectare , orele 11,00--13,00
- Corectarea lucrarilor , orele 13,00--16,00
- Afisarea rezultatelor concurentilor
* 25.03.2018
Înmânarea diplomelor si premiilor elevilor , la Casa de Cultura ,, ION VINEA ,,Giurgiu , ora 10

Nu se percepe taxa de concurs.
Costurile aferente multiplicarii subiectelor de concurs si a diplomelor vor fi suportate de sponsorizari.
Concursul de desfasoara intr-o singura etapa.
Nu se admit contestatii.

PROGRAMA DE CONCURS

Clasa a III- a
--   Elemente de limba (fonetica, vocabular)
--   Punctuatie si ortografie
--   Textul descriptiv
--   Recunoasterea versurilor si titlurilor operei eminesciene
--   Textul imaginativ (pe o tema data , cu cuvinte de sprijin , cu introducere/incheiere data)
--   Povestire pe baza unor versuri date
--   Formulare in scris a raspunsurilor la intrebari

Clasa a IV- a
--  Elemente de limba (fonetica, vocabular)
--   Punctuatie si ortografie
--   Textul descriptiv
--   Textul imaginativ (pe o tema data , cu cuvinte de sprijin , cu introducere/incheiere data)
--   Redactarea unor texte literare in versuri pe baza unor rime date
--   Recunoasterea versurilor si titlurilor operei eminesciene

Clasele V- VIII

Teorie literara :
*   Raportul dintre realitate si literatura
*   Opera literara lirica
*   Autorul si eul liric  / epic
*   Modurile de expunere : descriere, dialog, monolog inerior, naratiune
*   Figurile de stil: personificarea, comparatia, enumeratia, repetitia, epitetul, metafora, aliteratia, asonanta, hiperbola, paralelism
*   Elemente de versificatie : versul, strofa, rima, masura, ritmul.
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL
,,MAI  APROAPE DE EMINESCU, MAI APROAPE DE LITERATUTRA,,