PROIECT  DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
2016- 2019
Revizuit în septembrie 2017

                     ȘCOALA  GIMNAZIALA ,,MIHAI  EMINESCU ”  GIURGIU
 
„Scoala trebuie sa urmareasca tot timpul ca tanarul sa paraseasca bancile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasa.”

                                                                                                           Albert Einstein

Schimbările în procesul educațional sunt rapide si frecvente,de aceea toți cei implicați în acest proces trebuie să poată gestiona aceste schimbări.
Descentralizarea sistemului de învățământ-prioritatea reformei educaționale implică necesitatea propriei politici educaționale a fiecărei scoli.
La baza întocmirii Proiectului de Dezvoltare Instituţionalǎ al Școlii gimnaziale  ”MIHAI EMINESCU” , Giurgiu, au stat legile care guvernează domeniul învăţământului(Legea Învăţământului, Hotărârile şi Ordonanţele emise de Guvernul României, toate actele normative ce decurg din legile mai sus menţionate, Ordinele, Metodologiile, Precizările şi Programele elaborate de M.E.N.C.S. ) precum şi condiţiile concrete existente în zona în care se află şcoala.
Activităţile din cadrul şcolii se desfăşoară în conformitate cu legile şi strategiile naţionale care guvernează domeniul, prin considerarea specificului regional, judeţean şi local.
Echipa managerială , împreună cu toţi colegii, au ajuns la concluzia că sunt necesare ţinte şi obiective noi, iar viziunea şi misiunea şcolii necesită adaptare la noile condiţii locale şi naţionale în care funcţionează şcoala.
Proiectul de Dezvoltare Instituţionalǎ este necesar: pentru a ne cunoaşte ţintele, scopurile, resursele şi a stabili modalităţile de îndeplinire a acestora; pentru ca activitatea noastră să se desfăşoare ordonată, în echipă şi să putem ridica standardele scolii şi să ducem la îndeplinire misiunea propusă. Proiectul mai este necesar şi pentru ca alţii să ne cunoască ţintele şi activitatea propusă şi desfăşurată de colectivul acestei şcoli.

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.
Comisia de evaluare, Consiliul de Administraţie, Inspectoratul Scolar prin pârghii specifice vor constata periodic măsura în care se realizează ţintele strategice şi vor interveni pentru reglarea demersurilor.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment dat.
Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al grădiniţei.
Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm:preşcolarii, părinţii, cadrele didactice si nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.
Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi.