Venituri brute realizate septembrie 2017
Venituri brute realizate martie 2018
Venituri brute realizate septembrie 2018
Venituri brute realizate martie 2019
Venituri brute realizate septembrie 2019
Venituri brute realizate Martie 2020